Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 3-4/2022

Upozornenie pre zraniteľných odberateľov nepretržitej elektrickej energie

Zraniteľný odberateľ elektrickej energie v domácnosti každý rok do 31. marca preukáže, že pretrvávajú podmienky, na základe ktorých bol zaradený do evidencie zraniteľných odberateľov (životné funkcie zraniteľného odberateľa sú závislé od nepretržitej dodávky elektrickej energie). Ide hlavne o osoby na umelej pľúcnej ventilácii tracheostómiou v domácom prostredí alebo osoby na neinvazívnej nočnej či dennej podpornej ventilácii.

Ak tieto skutočnosti zraniteľný odberateľ v požadovanej lehote nepreukáže, prevádzkovateľ distribučnej spoločnosti ho k preukázaniu vyzve.

Naši partneri