Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2024

Odmena za výkon osobnej asistencie sa zvyšuje

Rozhodnutím Vlády SR sa mení hodinová sadzba za vykonávanie osobnej asistencie z 5,52 eur na 5,83 eur. Nová suma je platná k 1. júlu 2024 a príspevok bude prvýkrát v tejto výške vyplatený v auguste.


Ilustrácia: Veronika Kandrová

Nová sadzba hodinovej odmeny 5,83 eur bude prvýkrát vyplatená úradom práce v auguste za odpracované hodiny v mesiaci júl. Potvrdenie o vyplatenej odmene s novou sadzbou sa prvýkrát odovzdáva do 5. septembra 2024.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny nebudú vyhotovovať rozhodnutie o zvýšení peňažného príspevku na osobnú asistenciu. Na túto situáciu zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia pamätá v § 55 ods. 14.

Treba novú sadzbu odmeny upraviť v zmluve o vykonávaní osobnej asistencie?
Ak ste v minulosti použili vzor zmluvy alebo dodatku Agentúry osobnej asistencie Bratislava, nemusíte už nič upravovať, pretože naše vzory dokumentov informáciu o možnom zvyšovaní odmeny už obsahujú. Niektoré úrady práce však požadujú od užívateliek a užívateľov asistencie dodatky k zmluvám o výkone osobnej asistencie. Vzor takéhoto dodatku nájdete v sekcii na stiahnutie, dokument s názvom Dodatok k zmluve o výkone osobnej asistencie - zmena hod. Sadzby - 2024 (.doc)

Pripomíname však, že osobní asistenti a asistentky naďalej nemajú komplexné sociálne zabezpečenie ako poistenci štátu. Čo znamená, že nemajú nárok na platenú práceneschopnosť, ošetrovné, či materskú alebo platenú dovolenku. Tejto téme sme sa venovali aj v staršom článku na blogu.

Naši partneri