Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2024

Projekt CARE – NMD     Care - NMD

Trojročný projekt (2010 – 2013), ktorý vedie Univerzitné lekárske centrum vo Freiburgu, je zameraný na Duchennovu svalovú dystrofiu a implementáciu štandardov starostlivosti, vytvorenie referenčných centier a pod.  Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ. Slovensko na ňom participuje len pasívne ako spolupracujúci partner.

www.care-nmd.eu

Čítať viac CARE – NMD tlacova sprava.pdf (213 kB)
Čítať viac CARE – NMD zhrnutie projektu.pdf (225 kB)

Naši partneri