Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2024

Ročník 2023

Časopis OZVENA

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR vydáva vlastný špecifický časopis OZVENA už od r. 1991, ktorým informuje o dianí v organizácii a komplexne sa venuje všetkým oblastiam života dystrofika a jeho rodiny.

Časopis je bezplatne distribuovaný všetkým členom. Zasielame ho aj úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, lekárom, spolupracujúcim organizáciám, donorom a médiám. Vydávame ho v náklade cca 2 200 kusov.

OZVENA 1/2023
Ozvena 01/2023.pdf

 • Pozvánka: Sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím
 • Príbehy: Tri oriešky z našej požičovne
 • Služby Dystrocentra dostupné v Bratislave aj v Prešove
 • 23. ročník verejnej zbierky Belasý motýľ: Online aj do pokladničiek
 • Belasý motýľ potrebuje vaše 2%: Informácie a postup pri ich poukázaní
 • Neurologička MUDr. Monika Turčanová Koprušáková, PhD.: Osud každého pacienta sa ma dotýka
 • Osobná skúsenosť s liečbou s kortikosteroidmi pri ochorení DMD
 • Projektová činnosť OMD v SR v roku 2022
 • Plán podujatí na rok 2023 organizovaných OMD v SR
 • Ondrej Račko s DMD: Kolaboval mi organizmus, rozhodol som sa zabojovať o život
 • Rodina Ďurišová: Boj s byrokraciou nám dáva zabrať
 • Sociálne okienko: Novely zákonov z roku 2022, ktoré sa nás najviac dotýkajú
 • Záväzná prihláška na letné pobyty (.pdf)
 • Informačná kartička pre používateľov dýchacích prístrojov (.pdf)

OZVENA 2/2023

Ozvena 02/2023.pdf

 • Belasý motýľ: verejná zbierka a jej 23. ročník
 • Výskum, liečba, starostlivosť: Dospelí pacienti s SMA konečne dospeli k liečbe
 • MUDr. Krivošík: Pred piatimi rokmi to bola len štúdia, dnes vieme ovplyvniť progres ochorenia SMA
 • Pomáhajú nám: Dobrovoľník so srdcom na dlani
 • Pripomienkovali sme a zúčastnili sme sa
 • Dystrorozhovor so Zorkou Lednárovou: Sila odhodlania žiť, je to najcennejšie čo máme
 • Rodina Grmanová: Na tábore s OMD v SR som pochopila, že v tom nie sme sami
 • Sociálne okienko: Úprava súm životného minima 2023
 • Bez bariér: Nový showroom a ubytovanie v bezbariérových apartmánoch
 • Z denníka dystrofika: Nezastaviteľná

OZVENA 3-4/2023

Ozvena 03/2023.pdf

 • Aktuality: Novorodenecký skríning na SMA samozrejmosťou
 • Zolgensma: Od nového roka hradená zdravotnými poisťovňami
 • Translarna: Zdrvujúce správy
 • Oslavujeme 30. narodeniny: história, súčasnosť, budúcnosť OMD v SR
 • Výskum, liečba, starostlivosť: Čo nám prinesú aktuálne klinické štúdie liekov na SMA?
 • MUDr. Martinka Ivan, PhD.: Motiváciu a silu nachádzam v našich pacientoch
 • Otvorený list ministerke k pripravovanej reforme
 • Štartujeme projekt s názvom Štúdio NSO
 • O našich členoch: Rodina Študentová s dcérou Karin s SMA
 • Sociálne okienko: Skrátený prehľad zmien
 • Špeciálna príloha: Belasý motýľ

 

 

 

Naši partneri