Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2024

Pomohli nám

Pomohli nám

Osobnosti, inštitúcie, občianske združenia a neziskové organizácie, firmy,  jednotlivci, dobrovoľníci, ktorí našu organizáciu podporili finančne, vecným darom, dobrovoľníctvom, prípadne nám poskytli sponzorskú službu alebo sme s nimi v rokoch 2013 - 2016 spolupracovali:

Osobnosti

Známe osobnosti podporujúce naše aktivity a činnosť

Anka Šišková, čestná predsedníčka OMD v SR

Podporuje predovšetkým aktivity zamerané na propagáciu združenia, napr. Kampaň Belasý motýľ

Juraj Johanides, režisér

Všemožne podporuje naše snahy zviditeľniť aktivity nášho združenia. Režíruje filmové a rozhlasové spoty súvisiace s kampaňou Dňa belasého motýľa a Koncertu belasého motýľa.

Juraj Cocher, manažér skupiny Polemic

So svojou skupinou vystupuje na Koncerte belasého motýľa, ktorá obrovskou popularitou priláka veľa divákov a pomáha pri šírení osvety o ochorení a propagácii činnosti OMD. Pomáha s organizáciou Koncertu belasého motýľa.

Marián Pavlovič, operný spevák

Organizátor charitatívnych koncertov na podporu organizácie.

Jaroslav Židek, šéfkuchár

So svojím kuchárskym umením obohacuje naše detské tábory.

Daniel Hevier, spisovateľ

S obrovským ľudským nasadením moderoval krst knižky Stratený princ, z autorskej dielne dvoch sestier Márie a Eriky Kostových.

Kapor na scéne

Improvizačné zoskupenie troch hercov Jarka Hatiarová, Miška Pastoreková a Lukáš vystupuje na akciách organizovaných OMD v SR.

Dano Dangl, herec a scénarista

Spolupracujeme predovšetkým pri propagácii aktivít organizácie. Moderoval naše koncerty, nahovoril a vyrobil spot ku koncertom

Petra Polnišová, herečka

Spolupracujeme predovšetkým pri propagácii aktivít organizácie. 

František Kovár, Táňa Pauhofová, Lukáš Latinák

Nahovorili spoty ku kampani Belasý motýľ 2014

Roman Bomboš, moderátor

Dlhoročný moderátor Koncertu belasého motýľa

Ludwig Bagin, herec a moderátor

Moderuje akcie súvisiace s Dňom ľudí so svalovou dystrofiou

Milan Junior Zimnýkoval, moderátor

Pomáha zviditeľniť aktivity organizácie a finančne podporuje činnosť združenia.

Koncert belasého motýľa

Počas 11. ročníkov sa vystriedalo na koncerte veľa známych slovenských interprétov a všetko bez nároku na honorár. Kompletný zoznam účinkujúcich:

www.belasymotyl.sk

Juraj Barbarič

Košický silák láme rekordy v prospech ľudí so svalovou dystrofiou.

Inštitúcie

Medzi organizácie, s ktorými sme spolupracovali, prípadne od ktorých sme získali podporu na svoju činnosť patria:  

Bratislavský samosprávny kraj

BKIS - Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

CEZAP - Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami, UK v Bratislave

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Bratislava

Kancelária prezidenta SR

Kancelária Zdravé mesto Hlavného mesta SR Bratislava

Mestská časť Bratislava – Ružinov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo kultúry SR

Pedagogická fakulta UK, Bratislava

Rada vlády SR  osôb so zdravotným postihnutím a jej sekretariát

Špeciálna ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Nevädzová č. 3, Bratislava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava

Univerzita Komenského, Bratislava

Občianske združenia a neziskové organizácie

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR podporuje a víta partnerskú spoluprácu za účelom dosiahnutia lepších životných podmienok ľudí so svalovou dystrofiou. Spoločné presadzovanie požiadaviek je jednou z účinných ciest.

Asociácia organizácií osôb so zdravotným postihnutím

Agentúra podporovaného zamestnania, Bratislava

Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia, n. o., Bratislava

Agentúra Pohoda Festival, Bratislava

BDC – Bratislavské dobrovoľnícke centrum, Bratislava

Bol raz jeden človek, Bratislava

Cafe Luxor, kaviareň – chránené pracovisko, Bratislava

C.A.R.D.O. – Národné dobrovoľnícke centrum, Bratislava

Centrum samostatného života, n. o., Bratislava

DSS Integra, Bratislava

DSS Gaudeamus, Bratislava

DSS Prima, Bratislava

DSS Impulz, Bratislava

Košická organizácia vozičkárov – Nezávislý život, Košice

MO Plusko, Bratislava

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím

Republiková špecifická organizácia vozičkárov, Nitra

Slovenská aliancia zriedkavých chorôb

Slovenské centrum fundraisingu, Bratislava

Slovenský zväz sklerosis multiplex, Bratislava

Slovenská katolícka charita v Bruseli

Slovenská národná galéria, Bratislava

Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava

Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov

Slovenský paralympijský výbor

Športový klub telesne postihnutých Altius, Bratislava

Športový klub telesne postihnutých Victória, Banská Bystrica

ŠK Hargašova Zahorská Bystrica – športový klub hrajúci florbal

ZOM, Prešov

Zväz telesne postihnutej mládeže, Bratislava

Firmy a jednotlivci

Firmy a  jednotlivci, ktorí našu organizáciu podporili finančne, vecným darom, prípadne nám poskytli sponzorskú službu.

Albi, s. r. o.

ARES, spol. s r. o.

BADUCCI Consult,  a. s.

Biky - Marketing, s. r. o.

CAPCO

CK Slniečko s. r. o.

Copy office, s. r. o.

CUCZ, pekáreň, Šamorín

Double P, s. r. o.

Ekran, s. r. o.

GLAMOUR Slovakia, a. s.

GlaxoSmithKline Slovakia, s. r. o

Henkel Slovensko, spol. s r. o.

IBM Slovakia

Jančíková Mária

Martinus.sk, s. r. o

Kasico, s. r. o..

Kaktus Bike, s. r. o.

Kaufland Slovensko

Kníhtlač Gerthofer, s. r. o.

Krajčírovič a Chowaniec - Vínne pivnice Svätý Jur, spol.s r.o.

KIA Motors Slovakia

Kulla s. r. o.

Mc Donald´s Slovakia, spol. s r. o.

Mobilita s. r. o.

Pekáreň Juraj Oremus, s. r.o.

Svitana Peter – Infsys

Pizza Mizza

Profesia, spol. s r. o.

Respect Slovakia s. r. o.

Ribbon, s. r. o.

Roman Kičko

Schuller Eh´klar, s. r. o.

Soft design, s. r. o.

Slovak pub – Biofarma Stupava – Alojz Hlina

Slovkarpatia Hotel, a.s. – Hotel Hollyday in

SLS Technaco, s. r. o.

Stella tour, zdravotné pomôcky, Jozef Hankócy s. r. o.

Stredoslovenská energetika, a. s.

Thuasne Medical, s. r. o.

Tlačiareň Kubík, Námestovo

Timed, s. r. o.,

TNT Express Worldwide spol. s r. o.

Vydavateľstvo Reader´s Digest Výber SR

Vydavateľstvo Slovart, a.s.

Vydavateľstvo IKAR, a.s.

Spoločnosti, ktoré nám v roku 2013 asignovali daň (o ktorých vieme):

Finančné zdroje získané asignáciu dane sú pre udržanie našich aktivit najdôležitejšie.

Ares, s. r. o.

Brose Bratislava, s. r. o.

Double P., s. r. o.

Continental Matador Rubber, s. r. o.

GlaxoSmithKline Slovakia, s. r. o.

Rozmaring

Technoklima, a. s.

Thuasne SK, s. r. o.

UniCredit Leasing Slovakia, a. s.

ZIPP, a. s.

Wűstenrot

Nadácie, charitatívne a neziskové organizácie

Vďaka podpore ďalších organizácií môžeme plniť ciele, ktoré sme si dali. Ich pomoc je pre nás mimoriadne dôležitá a veľmi si ju vážime.

Asociácia komunitných nadácií Slovenska

Dobrý anjel, n. o.

Fórum Donorov

IWC, Medzinárodný ženský klub, Bratislava

Komunitná nadácia Bratislava

Ludialudom.sk

Nadácia Bratislava

Nadácia Vladimíra Bajana, Bratislava

Nadácia Tesco 

Nadácia Pontis, n.o

Nadácia PWC - PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

Nadácia RWE Gas Slovensko

Nadácia Socia, n.o

Nadácia Volkswagen Slovakia

Občianske združenie JUVAMEN

Dobrovoľníci

Sú medzi nami vzácni ľudia, ktorí svoj voľný čas, svoj talent a rôzne zručnosti dávajú bez nároku na odmenu k dispozícii tým, ktorí to potrebujú. Toto sú tí, ktorí pomáhali nám:

Mgr. Jarmila Malíková, Mgr. Martin Kopáčik, Mgr. Juraj Cvik, PhD. Táňa Foltánová, Mgr. Michaela Korčeková, Prof. MUDr. Ľubomír Lisý, Mgr. Ľubica Chabadová Pavelková, Mgr. Alexander Slamka, Mária Lenártová, Monika Moravčíková, Helena Michlíková, Jana Ptáková, Mgr. Dagmar Nemček, Samuel Rezek, Mgr. Andrea Moreno, Ing. Karol Žitňanský, PaeDr. Elena Mendelová, Marko Maduna, Filip Zeman, Pavol Kulkovský, Carlos Alberto Moreno a mnohí ďalší.

Sú firmy, ktoré na „páchanie dobra“ uvoľnia aj svojich zamestnancov:

AON, PosAM, DELL, IBM, Profesia.sk,


Viac informácií o našich podporovateľoch nájdete vo Výročných správach OMD v SR TU

Naši partneri