Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2024

Terénna práca s rodinou

Terénna práca s rodinou, kde žije dieťa
s nervovosvalovým ochorením

V roku 2010 sme realizovali pilotný projekt s názvom „Podpora rodín, kde žije dieťa so život limitujúcim ochorením“. Jednou z aktivít projektu bola terénna práca s rodinou, ktorá si vyžadovala návštevy priamo v prirodzenom prostredí a domácnosti rodiny.

Cieľom terénnej práce bolo poskytnúť sociálne poradenstvo a podporu kompetencií rodiny so zámerom zlepšenia kvality života všetkým jej členov -  dieťaťa s NSO, rodičov aj súrodencov.

Keďže mal projekt pozitívnu odozvu, aj po jeho skončení pokračujeme v poskytovaní služieb terénnej práce s rodinou.

Rozsah a formu pomoci si určuje rodina sama, pretože každá má vlastné potreby, funguje trocha inak.

Práve takýto individuálny prístup nám umožňuje hlbšie reagovať a podať pomocnú ruku v oblastiach, kde to je pre konkrétnu rodinu najviac potrebné.

Pokiaľ by vaša rodina privítala práve takúto pomoc terénnou formou, neváhajte a kontaktujte nás TU.

Naši partneri