Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2024

Súbory na stiahnutie

Tlačivá súvisiace s osobnou asistenciou

AKTUÁLNE!

 • Oznámenie o odklade podania daňového priznania - stiahnuť
 • Daňový manuál k príjmom z osobnej asistencie - stiahnuť
 • Čestné vyhlásenie o príjme osobného asistenta 2023 - stiahnuť
 • Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia -  stiahnuť
 • Vyhlásenie o majetku na účely poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu - stiahnuť
 • Príloha č. 4, Zoznam činností na účely určenia rozsahu potrebných hodín osobnej asistencie - stiahnuť
 • Vzor výpočtu rozsahu potrebných hodín osobnej asistencie - stiahnuť
 • Zmluva o výkone osobnej asistencie - vzor stiahnuť
 • Dodatok k zmluve o výkone osobnej asistencie - vzor stiahnuť
 • Výkaz o počte hodín s vysvetlivkami (príloha č. 16 k zákonu č. 447/2008 Z.z.) - stiahnuť
 • Výkaz odpracovaných hodín OA editovateľný - stiahnuť
 • Odstúpenie od zmluvy o výkone OA – vzor stiahnuť
 • Výpoveď zo zmluvy o výkone OA - stiahnuť
 • Dohoda o ukončení zmluvy o výkone OA - stiahnuť
 • Potvrdenie o vyplatenej odmene osobnému asistentovi  OA (príloha č. 17 k zákonu č. 447/2008 Z.z.) - stiahnuť
 • Prihláška k registrácií daňovníka FO (osobného asistenta) na daňovom úrade - stiahnuť / online / vzor
 • Čo robiť, keď sa osoba v dôsledku telesného postihnutia nemôže podpísať alebo osobne vybavovať úradne záležitosti? (O generálnom plnomocenstve) / pdf

PUBLIKÁCIA SMA SPRIEVODCA

Autori: MUDr. Miroslava Barlogová, MUDr. Žoa Bystričanová, MUDr. Ľudmila Doláková, PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD., MUDr. Nina Háberová, MUDr. Dušana Moravčíková, MUDr. Katarína Okáľová PhD., Mgr. Klaudia Stanková, MUDr. Branko Takáč PhD., MUDr. Kristína Vagáňová
Vydala: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, 2022
SBN 978-80-973582-2-8
stiahnuť (.pdf)

PUBLIKÁCIA O OSOBNEJ ASISTENCII

Osobná asistencia - teória a prax
Madunová, A., Duračinská, M.,
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
2019
stiahnuť

Osobná asistencia - teória a prax
Madunová, A., Duračinská, M., Hradňanská A.
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR/Agentúra osobnej asistencie
2015
ISBN 978-80-970133-6-3
Titulna strana 
Stiahnuť brožúrku 
Stiahnuť brožúrku (prístupná pre používateľov asistenčných technológií)

Osobná asistencia, teória a prax
(Madunová, A.; Duračinská, M.: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR/Agentúra osobnej asistencie, 2008)
Titulna strana - Stiahnuť brožúrku

PREZENTÁCIE

Leták - Osobná asistencia
Stiahnuť

10 rokov Agentúry osobnej asistencie
Stiahnuť

Osobná asistencia, teória a prax
Stiahnuť

Prezentácie odzneli na seminári Osobná asistencia – účinná forma pomoci nielen počas vysokoškolského štúdia, ktorý Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR organizovala v spolupráci s Centrom podpory študentov so zdravotným postihnutím na Univerzite Komenského v Bratislave a Pedagogickou fakultou UK dňa 22. apríla 2010 na pôde Pedagogickej fakulty UK. 


Prezentácie je možné ďalej šíriť, použiť či inak reprodukovať len po predchádzajúcom súhlase Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR a autorov.

Naši partneri