Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2024

Štandardy starostlivosti

Štandardy starostlivosti

V rámci projektu EÚ s názvom "TREAT – NMD" boli spracované a vydané odporúčania tzv. najlepšej praxe (best practise) v oblasti starostlivosti o Duchennovu svalovú dystrofiu. Štandardy starostlivosti sa opierajú o multidisciplinárnu starostlivosť celého tímu lekárov - špecialistov a na ich vypracovaní sa podieľali uznávaní medzinárodní experti.
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR zabezpečila ich preklad aj vydanie v slovenskom jazyku.

Do osobitnej pozornosti dávame publikáciu:
Duchennova svalová dystrofia: diagnostika a liečba
Príručka pre rodiny
Stiahnuť brožúrku s obrázkami

Duchennova svalová dystrofia: diagnostika a liečba
Príručka pre rodiny
Stiahnuť brožúrku vo verzii vhodnej na tlač (bez obrázkov)

Glukokortikoidné kortikosteroidy na Duchennovu muskulárnu dystrofiu
Stiahnuť 2008_TREATNMD_Kortikoidy_SK.pdf (295 kB)

Postup starostlivosti pri Duchenneovej/Beckerovej svalovej dystrofii
Stručný prehľad odporúčaní skupiny TREAT – NMD, 2008
Stiahnuť TREATNMD_DMD Odporucania_SK.pdf (233 kB)

Dohľad kardiológa nad pacientmi s Duchenneovou/Beckerovou svalovou dystrofiou,
publikovaný v časopise Pediatrics, ktorý vydáva Americká pediatrická akadémia.
Stiahnuť Pediatrics_dohlad kardiologa_DMD_BMD_ZHRNUTIE_SK.pdf (273 kB)

Zhrnutie dokumentu v slovenskom jazyku zverejňujeme s láskavým dovolením Americkej pediatrickej akadémie. Celý materiál je možné v anglickom jazyku stiahnuť z internetovej stránky www.pediatrics.org

Naši partneri