Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2024

Zdravotná oblasť

ZDRAVOTNÁ OBLASŤ

Indikačný zoznam pre kúpeľnú liečbu s účinnosťou od TU

Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok od
http://www.health.gov.sk/Clanok?zkzp-201901

Zoznam zdravotníckych pomôcok na mieru
http://www.health.gov.sk/Clanok?opatrenie-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-z-25-novembra-2011-c-s11219-ol-2011-ktorym-sa-vydava-zoznam-zdravotnickych-pomocok-na-mieru

Zákon č. 577/2004 Z. z. - o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti stiahnuť

Zákon č. 362/2011 Z. z. - o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov TU

Zákon č. 363/2011 Z. z. - o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  TU

Naši partneri