Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2024

Staň sa osobným asistentom

Chceš pomôcť a zarobiť si? Staň sa osobným asistentom!

OSOBNÁ ASISTENCIA je jedna z foriem pomoci pre osobu s postihnutím, ktorú štát realizuje formou peňažného príspevku.

 • Činnosti osobnej asistencie sú rôzne, je to individuálne a závisí to od užívateľa, od jeho potrieb. (Zoznam činností na účely určenia rozsahu potrebných hodín osobnej asistencie – stiahnuť)
 • Čas vykonávania závisí od dohody medzi osobným asistentom a užívateľom.
 • Osoba so zdravotným postihnutím si už všetko manažuje sama, vyberá si asistentov, uzatvorí zmluvu medzi asistentom a ním, vypracúva výkazy o odpracovaných hodinách asistenta, odovzdáva mu peniaze.
 • Agentúra osobnej asistencie vystupuje vo vzťahu ako sprostredkovateľ, zmluva sa uzatvára s osobou so zdravotným postihnutím.
 • Osobná asistencia nemá pracovno-právny charakter a tým pádom nie je klasickým zamestnaním.
 • Uzatvára sa Zmluva o výkone osobnej asistencie, ktorá je upravená Občianskym zákonníkom medzi dvoma fyzickými osobami.
 • Odmena za vykonávanie osobnej asistencie je od 1. 7. 2024 5,83 €/hod brutto.

Benefity:

 • tento príjem je zdaniteľný podľa zákona o dani z príjmu, ale asistent si môže uplatniť zníženie základu dane o paušálne výdavky vo výške 60%
 • za určitých podmienok štát hradí za asistenta zdravotné poistenie
 • za určitých podmienok môže štát hradiť aj dôchodkové poistenie

Kto je osobný asistent?

OSOBNÝ ASISTENT je človek, ktorý dobrovoľne na základe písomnej dohody dáva svoju fyzickú silu a čas do služieb človeka s postihnutím na základe jeho individuálnych – OSOBNÝCH – požiadaviek a potrieb.

 • nie je potrebná kvalifikácia alebo vzdelanie v oblasti opatrovateľstva
 • podmienkou je vek 18 rokov a spôsobilosť na právne úkony
 • osobný asistent môže byť súbežne zamestnancom, dobrovoľne nezamestnaným, evidovaný na úrade práce, dôchodca, študent alebo živnostník

Ktoré vlastnosti by nemali chýbať osobnému asistentovi?

 • empatia – vedieť sa vcítiť do situácie druhého človeka
 • záujem o takúto prácu
 • slušnosť a zodpovednosť

Pre bezplatné zapísanie do databázy osobných asistentov pre Bratislavský samosprávny kraj je potrebné osobné stretnutie v našich priestoroch, predtým je však potrebné dohodnúť si termín.

V prípade záujmu o túto prácu v Bratislavskom kraji alebo o bližšie informácie o osobnej asistencii kontaktujte Agentúru osobnej asistencie:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
02/43411686, 0948 529976
Mesačná 12, Bratislava-Ostredky
Električka 9, Autobus 78 – zástavka Súmračná
Autobusy 39, 61, 163 - zastávka Clementisova
Naše priestory sa nachádzajú v prízemnej budove medzi bytovými domami. Prosíme, využívajte predný vchod (po nájazdovej rampe).

Naši partneri