Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 1/2024

Zoznam zdravotnícky pomôcok od 1. októbra – pripomienky OMD v SR sčasti vypočuté

Ministerstvo zdravotníctva SR akceptovalo niektoré pripomienky Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR, ktorá dlhodobo upozorňuje na problémy svojich členov a klientov pri získavaní pomôcok. Najvýznamnejšou zmenou, ktorú sme žiadali, je, že od 1. októbra 2011 Limitové tabuľky zrušili pri nároku na elektrický vozík u detského poistenca vekové obmedzenie - od 11 roku, a zaviedli úplne novú úpravu, kedy nárok na mechanický aj elektrický vozík je už od 3 roku veku dieťaťa. Ide o progresívnu zmenu v súlade s filozofiou a prístupom v starostlivosti o deti s ťažkým telesným postihnutím vo vyspelých krajinách EÚ.

Čítať ďalej...

2 % pre právnické osoby

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR plne podporuje výzvu neziskových organizácii k asignačnému mechanizmu 2 % pre právnické osoby a pripája sa k žiadosti smerom k Ministerstvu financií SR a ďalším kompetentným zachovať mechanizmus 2 % zavedený pre roky 2010 a 2011.  ... čítať výzvu

Čítať ďalej...

Návrh zákona o úprave príjmu zo závislej činnosti

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR sa stotožňuje so zásadnou pripomienkou, ktorú NROZP predložila v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o úprave príjmu zo závislej činnosti, podľa ktorej by mali po novom osobní asistenti platiť zdravotné odvody zo svojho príjmu.

Súčasne si môžete prečítať o výsledkoch rokovania v rámci rozporového konania na MPSVaR a možnom riešení tejto problematiky v budúcnosti.... čítať viac

Čítať ďalej...

Zmeny v zákone č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia účinné od 1. júla 2011

Prinášame vám súhrn zmien ... viac

Vzor nového výkazu o odpracovaných hodinách OA ... viac

Znenie zákona č. 447/2008 Z.z. ... viac

Čítať ďalej...

Naši partneri