Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2024

Medzinárodné dokumenty

MEDZINÁRODNÉ DOKUMENTY

Užitočné!
Parkovacia karta (parkovací poukaz) pre zdravotne postihnuté osoby v Európskej únii: podmienky v jednotlivých členských štátoch - (vydala Európska komisia)

Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím  
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 317/2010 Z. z.

Aj vďaka EÚ by mala byť doprava prístupnejšia osobám s postihnutím
Od 1. marca 2013 vstupuje do platnosti nariadenie Európskeho parlamentu

Naši partneri