Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2024

Aktivity na rok 2022

Plán podujatí organizovaných v roku 2022 Organizáciou muskulárnych dystrofikov v SR

Kampaň Belasý motýľ

Názov: „Silné motory podporujú slabé svaly“ (10. ročník)
Termín: 4. jún
Miesto: parkovisko Tesco Zlaté Piesky, Bratislava

Sprievodná akcia kampane Belasý motýľ v spolupráci s motorkárskymi klubmi a ostatnými motorkármi. Motorkárska show pre verejnosť, v rámci ktorej  fascinujúce motorky, sila ich motorov a im duchom oddaní motorkári a majitelia športových áut podporia kampaň Belasého motýľa.


Názov: Deň Belasého motýľa (22. ročník)
Termín: 10. jún
Miesto: cca 60 miest na Slovensku

Celoslovenská osvetová  kampaň o nervovo-svalových ochoreniach a jej dôsledkoch, spojená s verejnou zbierkou na kompenzačné pomôcky pre ľudí s týmto ochorením.


Názov: Koncert belasého motýľa (16. ročník)
Termín: 15. jún
Miesto: Hlavné námestie, Bratislava

Benefičný koncert rockových kapiel na podporu kampane Belasý motýľ a nezávislého života.


Integračné pobyty

Názov: Letný tábor pre mladšie deti so svalovou dystrofiou, rodičov a osobných asistentov  
Termín: 10. – 17. júl
Miesto: Penzión Slniečko, Duchonka

Letný tábor  pre deti so svalovou dystrofiou vo veku 5 – 12 rokov, ktoré boli v tábore aj minulý rok, alebo pôjdu do tábora prvý krát. Letného tábora sa môžu zúčastniť aj celé rodiny s dieťaťom so svalovou dystrofiou. Pri aktivitách a trávení voľného času pomáhajú deťom osobní asistenti, ktorých zabezpečí OMD v SR. Tábor sa uskutoční v čiastočne bezbariérovom penzióne.


Názov: Letný tábor pre mládež so svalovou dystrofiou 
Termín: 15. august – 21. august
Miesto: Čičmany

Letný tábor pre mládežníkov, vo veku od 18 rokov, ich rodičov a súrodencov. Pri aktivitách a trávení voľného času pomáhajú mládežníkom osobní asistenti, ktorých zabezpečí OMD v SR. Tábor uskutoční sa v prostredí malebných maľovaných dreveníc.


Názov: Letný tábor pre plnoletú mládež so svalovou dystrofiou
Termín: 19. – 28. august
Miesto: Penzión Antares, Zuberec

Letný tábor  pre deti so svalovou dystrofiou vo veku 12 – 18 rokov. Letného tábora sa môžu zúčastniť rodičia aj súrodenci dieťaťa so svalovou dystrofiou. Pri aktivitách a trávení voľného času pomáhajú deťom osobní asistenti, ktorých zabezpečí OMD v SR.


Názov: Tvorivý letný tábor
Termín: 17. – 24. júl
Miesto: Penzión Slniečko, Duchonka

Tábor bez vekovej hranice, program bude rozdelený do viacerých tematických okruhov, hláste sa milovníci rôznych tvorivých techník a turistických prechádzok. Súčasťou tábora
bude už 16. ročník Memoriálu Jožka Kráľa v šachu.


Názov: Ozdravný pobyt
Termín: 24. – 31. júl
Miesto: Hotel Máj, Piešťany

Oddychovo-rehabilitačný pobyt v kúpeľnom meste Piešťany s lekárskou konzultáciou a procedúrami pre členov OMD v SR.


Šport – boccia, powerchairhockey, šach

Sledujte príslušné weby a sociálne siete.
s verejnou zbierkou na kompenzačné pomôcky pre ľudí s týmto ochorením.


Podrobné informácie o všetkých, nielen týchto aktivitách nájdete na našich weboch:
omdvsr.skosobnaasistencia.skbelasymotyl.skfarfalletta.skboccia.skpowerchairhockey.sk
Tiež na FB/OMD v SR a samozrejme na našich kontaktoch.

Tešíme sa na vašu účasť.
Vaše OMD-čko

Naši partneri