Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2024

Čo je to osobná asistencia

Čo je to OSOBNÁ ASISTENCIA

Čo je osobná asistencia?

Osobná asistencia je jeden zo spôsobov kompenzácie dôsledkov zdravotného postihnutia, ktorý umožňuje človeku s postihnutím viesť relatívne nezávislý a samostatný život vo svojej domácnosti, byť rovnoprávnym členom rodiny, študovať, pracovať alebo byť iným spôsobom prínosom pre spoločnosť.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu je upravený v zákone č. 447/2008 Z. z.   o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Otvoriť (Druhá hlava, §§ 20 - 23)

Kto je užívateľ osobnej asistencie?

Človek s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý v dôsledku postihnutia nemôže vykonávať niektoré činnosti, napr. nevyhnutné životné a sebaobslužné úkony, úkony súvisiace s mobilitou a premiestňovaním, starostlivosťou o domácnosť alebo dorozumievaním. Pri týchto činnostiach mu na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie pomáha - asistuje - osobný asistent.

Kto je osobný asistent?

Človek, ktorý dobrovoľne na základe písomnej dohody dáva svoju fyzickú silu a čas do služieb človeka s postihnutím na základe jeho individuálnych – OSOBNÝCH - požiadaviek a potrieb. Osobný asistent v princípe nie je blízkym rodinným príslušníkom užívateľa. Osobným asistentom však môže byť za určitých podmienok aj rodinný príslušník človeka s postihnutím.

Základné pozitíva osobnej asistencie pre človeka s ťažkým zdravotným postihnutím

 • nezávislosť a samostatnosť,
 • možnosť rozhodovať o svojom živote,
 • prevzatie zodpovednosti za svoj život,
 • aktívny prístup k životu a riešeniu svojich osobných záležitostí.

Čomu môže osobná asistencia zabrániť?

 • umiestneniu človeka so zdravotným postihnutím do sociálneho zariadenia na celoročný pobyt,
 • nadmernému zaťažovaniu a stresovaniu rodinných príslušníkov,
 • rozpadu rodiny,
 • izolácii človeka s postihnutím v domácnosti.

Musí užívateľ osobnej asistencie - človek s ťažkým zdravotným postihnutím - splniť nejaké podmienky?

 • mal by byť schopný hľadať si osobných asistentov,
 • mal by byť schopný organizovať prácu osobných asistentov,
 • mal by byť schopný zhodnotiť a pomenovať svoje potreby,
 • musí prevziať zodpovednosť za administratívu - vypĺňanie výkazov, potvrdení a vyplácanie odmien osobným asistentom.

Ktoré vlastnosti by nemali chýbať osobnému asistentovi?

 • empatia - vedieť sa vcítiť do situácie druhého človeka,
 • záujem o takúto prácu,
 • slušnosť a zodpovednosť.

Vzťah medzi užívateľom a osobným asistentom

 • mal by byť rovnocenný - bez pocitu závislosti alebo vydierania,
 • osobný asistent by nemal nahrádzať priateľov,
 • je vhodné využívať služby viacerých osobných asistentov naraz, aby sa predišlo ich preťaženiu a znížil stres užívateľa z možného výpadku napr. z dôvodu choroby.

V prípade záujmu o bližšie informácie o osobnej asistencii odporúčame kontaktovať Agentúru osobnej asistencie a/alebo stiahnuť publikáciu o osobnej asistencie s názvom Osobná asistencia, teória a prax.

Užívateľom osobnej asistencie, ale aj osobným asistentom dávame do pozornosti sekciu Súbory na stiahnutie, kde nájdu všetky potrebné tlačivá a iné materiály súvisiace s osobnou asistenciou a uzatvorením zmluvy o výkone osobnej asistencie.

Naši partneri