Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2024

Bezbariérové úpravy pracoviska

Bezbariérové úpravy pracoviska

Úpravy pracovného miesta pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím nie je možné zužovať len na odstránenie architektonických bariér. Mnohokrát väčší význam a efekt majú aj ďalšie opatrenia zo strany zamestnávateľa, najmä:

  • Stavebné úpravy, ktoré umožnia bezbariérový vstup, pohyb vo vnútorných priestoroch vrátane bezbariérovej toalety na pracovisku.
  • Dôležité je myslieť na to, že prístupnosť priestorov musí byť zabezpečená tak pre pohyb na mechanickom ako aj elektrickom vozíku.
  • Flexibilný pracovný čas -  individuálny časový manažment pracovných povinností zo strany zamestnanca = dôležitý nie je čas strávený na pracovisku, ale výsledky práce.
  • Možnosť vykonávať časť povinností v prípade potreby alebo zhoršenia stavu v rámci domáceho pracoviska.
  • Používanie moderných technológií (telekonferencie, Skype konferencie, e – mailová komunikácia).

Všetky tieto opatrenie Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR na svojom chránenom pracovisku aplikuje.

Premena priestorov na bezbariérové pracovisko

Fotografie pochádzajú zo stavebných úprav chráneného pracoviska Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR na Vrútockej ulici v Bratislave – Trnávke v r. 2010.

{multithumb}Vstup pred úpravouVstup po úprave{multithumb}

Zabezpečenie bezbariérového vstupu je prvou podmienkou.

{multithumb}Priestory pred úpravouPriestory po úprave{multithumb}

Premiestňovanie na vozíku musí byť možné po celom priestore pracoviska.

{multithumb}Toaleta pred úpravouToaleta po úprave{multithumb}

Bezbariérová toaleta prístupná aj osobe na elektrickom vozíku spolu s kompenzačnou pomôckou – stropným zdvihákom je podmienkou toho, aby zamestnanec s ťažkým zdravotným postihnutím mohol rovnocenne fungovať počas jeho pracovnej doby.

Naši partneri