Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2024

Ročník 2011

Ročník 2011Ozvena 01/2011

Ozvena 01/2011.pdf

OZVENA 1/2011

 • Petícia za preradenie dystrofikov do skupiny A pri kúpeľnej liečbe – úspešná!
 • 2% pre OMD v SR
 • 28. február 2011 - Deň zriedkavých ochorení
 • Príbehy ľudí so spinálnou svalovou atrofiou z Dánska (1. diel): Z detského domova do bytového družstva
 • Darcovská SMS odštartovala 7. 3. 2011!
 • DystroRozhovor s Róbertom Ďurkovičom
 • a Martinom Strehárskym
 • Rodičia rodičom: Rodina Majerčiakovcov
 • Tvorivé okienko: Šikovník Marián
 • Cestovný ruch pre všetkých
 • Literárny klub časopisu Ozvena
 • TÉMA: NOVÝ ŠTATÚT POMOCI Rozhovor s predsedníčkou A. Madunovou
 • Štatút pomoci v novom znení


Ozvena 02/2011

Ozvena 02/2011.pdf

OZVENA 2/2011

 • Príbehy ľudí so spinálnou svalovou atrofiou z Dánska (2. diel):
 • Výsledky dotazníka o zdravotnej starostlivosti a diagnostike medzi členmi OMD v SR
 • Komu sa pomohlo z verejnej zbierky DBM počas roku 2010
 • Vyúčtovanie verejnej zbierky DBM 2010 v grafoch
 • Vydali sme nové brožúrky o nervovosvalových ochoreniach
 • DystroRozhovor s Dankou Lackovou a Radkom Čižmárom
 • Rodičia rodičom: Rodina Haviernikovcov
 • Tvorivé okienko: Šikovník Stano
 • Nová legislatíva od roku 2011 zavádza významnú zmenu
 • Zo stanovísk MPSVaR vyberáme.
 • Ochranný limit pri doplatkoch za lieky na predpis


Ozvena 03/2011

Ozvena 03/2011.pdf

OZVENA 3/2011

 • Pevné svaly tour 2011
 • Kúpeľná liečba pre dystrofikov – v akom štádiu je nová zákonná úprava?
 • Príbehy ľudí so spinálnou svalovou atrofiou z Dánska (3. diel)
 • Zhrnutie 11. ročníka DBM
 • 7. ročník Koncertu belasého motýľa
 • Zasadnutie VV EAMDA v Bratislave
 • Medzinárodný tábor mladých dystrofikov v Chorvátsku
 • Rodičia rodičom: Rodina Bradňanských
 • Príbeh Robka Rubinta s Duchenneovou svalovou dystrofiou
 • Aké zmeny prináša novela zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia účinná od 1. júla 2011?
 • Dystro Chess Cup Slovakia


Ozvena 04/2011

Ozvena 04/2011.pdf

Kúpeľná liečba
nervovosvalových ochorení.pdf

OZVENA 4/2011

 • Zapíšme si do kalendára 2011/2012
 • Historické míľniky časopisu OZVENA pri príležitosti jej 20. výročia vydávania
 • Správa z workshopu TREAT-NMD Hlas pacienta
 • Rehabilitačný lekár na cestách (4. diel)
 • Reportáže z letných pobytov
 • Reportáž z Celoslovenského stretnutia v Piešťanoch
 • Výročné valné zhromaždenie a konferencia EAMDA, Praha
 • DystroRozhovor s Táničkou Petríkovou
 • Rodičia rodičom: Rodina Pernišovcov
 • Všetko najdôležitejšie o invalidných dôchodkoch
 • Zmeny v Zozname zdravotníckych pomôcok od júla a októbra 2011
 • Báseň od Mariána „Majkyho“ Káčera
 • Máme šachový klub!
 • Samostatnú prílohu Ozveny č. 4/2011 tvorí rubrika Téma zameraná na kúpeľnú liečbu nervovosvalových ochorení

Naši partneri