Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2023

Fotogalérie

Letný ozdravovací pobyt 2017, Zemplínska Šírava

Letný ozdravovací pobyt 2017, Zemplínska Šírava

Tábor pre mladšie deti 2017, Duchonka

Tábor pre mladšie deti so svalovou dystrofiou 2017, Duchonka

Tvorivý tábor 2017, Duchonka

Tvorivý tábor 2017, Duchonka

Silné motory podporili slabé svaly

Silné motory podporia slabé svaly

Naši partneri