Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2023

Fotogalérie

Seminár o osobnej asistencii, Žilina

Seminár o osobnej asistencii, 26. 10. 2016, Žilina

Celoslovenské stretnutie členov OMD v SR, 6. - 9. október 2016, Dudince

Celoslovenské stretnutie členov OMD v SR, 6. - 9. október 2016, Dudince

Florbal na elektrických vozíkoch, 10. september 2016

Floorball na elektrických vozíkoch, 10. september 2016

Ozdravný pobyt, 14. – 21. august, Zemplínska Šírava

Ozdravný pobyt, 14. – 21. august, Zemplínska Šírava

Naši partneri