Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2024

Konferencia o starostlivosti v Duchennovej muskulárnej dystrofii

Tohtoročná konferencia o starostlivosti v rámci Duchennovej muskulárnej dystrofie (DMD), ktorú organizuje Svetová organizácia Duchenne, priniesla novinky k štandardom starostlivosti z roku 2018. Odborníci prednášali o rôznych témach týkajúcich sa starostlivosti v rámci DMD. Venovali sa ženám s dystrofinopatiami, teda prenášačkám, ktoré môžu mať aj určité symptómy DMD, kardiologickej starostlivosti pri DMD, endokrinologickej starostlivosti pri DMD, skríningu novorodencov, pohotovosti pri DMD a neuropsychológii pri DMD.

Konferencie o starostlivosti v rámci DMD sa konajú každý rok online a sú určené pre lekárov, výskumníkov, obhajcov práv ľudí s DMD, ale aj jednotlivcov s DMD. V prípade záujmu sú nahrávky z konferencií v angličtine voľne dostupné na stránke Svetovej organizácie Duchenne (World Duchenne Organization, WDO) https://www.worldduchenne.org/

Konferencie sa zúčastnil za OMD v SR člen Tomáš Vranoský, ktorý pripravil aj toto zhrnutie z podujatia stiahnuť

Naši partneri