Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2024

Vyhodnotenie sústredenia v boccii 2023

V dňoch 30.8. až 3.9.2023 sa v priestoroch penziónu Slniečko na Duchonke uskutočnil 9. ročník boccia sústredenia OMD v SR (osem predchádzajúcich sústredení sa konalo v Čičmanoch), na ktorej sa účastníci venovali paralympijskému športu boccia. Podujatie je organizované klubom OMD Farfalletta Žilina v spolupráci s firmou BASHTO SPORTS.

Podujatia sa zúčastnilo 15 hráčov zo všetkých kategórií klasickej boccie BC1 až BC5 a hráči integrovanej boccie BCi. Spolu s hráčmi sa podujatia zúčastnili ich asistenti a organizačný tím.

Hráči trénovali trojfázovo:

  • doobeda prebiehali tréningové cvičenia zamerané na konkrétnu hráčsku
  • poobede prebiehal turnaj jednotlivcov
  • po večeri prebiehal turnaj tímov v integrovanej boccii.

Výsledky hráčov v prvej tréningovej fáze boli kvantifikované a hráči boli usporiadaní do tabuľky podľa úspešnosti. Svoje výsledky v tréningových aktivitách si zapisovali do tréningového listu hráča.

Okrem tréningu zameranom na interiérovú bocciu si mali hráči možnosť vyskúšať aj exteriérovú bocciu na živom trávniku. Víťazom turnaje tímov v exteriérovej boccii sa stal tím Veselé sušienky v zložení Janka Jančigová, Romanka Záslavová, Eva Ondáková, Milan Hulej.

Najlepšími hráčmi tréningovej časti sa stali:

  1. Andrea Štrkáčová
  2. Romanka Záslavová
  3. Michal Vandlík

Každý z hráčov dostal potvrdenie o absolvovaní tréningových aktivít so zápisom ich tréningových výkonov. Poradie ostatných hráčov ako aj podrobnejšie údaje o ich výkone prináša nasledovná tabuľka

Výsledky (.pdf)

Naši partneri