Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2023

Odpoveď MPSVR SR na otvorený list k pripravovanej reforme sociálnych služieb

Dňa 28. septembra 2023 doručila Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR v zastúpení jednotlivých združení osôb so zdravotným znevýhodnením otvorený list ministerke práce sociálnych vecí a rodiny Soni Gaborčákovej. Týmto otvoreným listom sme vyjadrili hlboké znepokojenie a nesúhlas so zámerom tvorcov reformy sociálnych služieb začleniť príspevok na osobnú asistenciu do pripravovaného príspevku na starostlivosť.

Znenie otvoreného listu (.pdf)

Dňa 24. októbra 2023 nám bola doručená odpoveď na otvorený list poverenou štátnou tajomníčkou MPSVR SR JUDr. Annou Aftanasovou. Odpoveď nás neuspokojila, pretože sme opäť nedostali jednoznačné stanovisko. Preto sme obratom oslovili novovymenovaného ministra práce sociálnych vecí a rodiny SR Erika Tomáša. Žiadame o zachovanie status quo a nezasahovanie do peňažného príspevku na osobnú asistenciu v súvislosti s pripravovanou reformou sociálnych služieb. 

Veríme, že si pán minister nájde priestor na osobné prijatie zástupcov osôb so zdravotným postihnutím a osobnú asistenciu dokážeme obhájiť. O ďalších krokoch vás budeme informovať.

Odpoveď na otvorený list (.pdf)

Naši partneri